DODATKOWE

USŁUGI

USŁUGI

DORADZTWO KREDYTOWE

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH KSIĄG WIECZYSTYCH

USŁUGI PROJEKTOWE, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH: KOSZENIE, ODŚNIEŻANIE

POMOC PRZY LEGALIZACJI SAMOWOLEK BUDOWLANYCH

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

USŁUGI ROZBIÓRKOWE, WYBURZENIOWE

USŁUGI ELEKTRYCZNE

USŁUGI ZWIĄZANE Z SYSTEMAMI AUDIOWIZUALNYMI

RELOKACJA