Regulamin strony internetowej o charakterze informacyjnym 

 1. Niniejsza witryna internetowa (dalej „Serwis”) została przygotowana na zlecenie Anny Kubiczek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Anna Kubiczek VESTALIA PROPERTY, NIP: 637-148-29-53, ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz, która jest Administratorem Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej „Administrator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu mieszczącego się pod adresem https://vestalia-property.pl/, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora.
 3. Administrator dokłada starań aby informacje zawarte w Serwisie były rzetelne. 
 4. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym, poprzez publikowanie informacji o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym. Żadnej z informacji zawartych na Stronie nie należy traktować jako porady ani oferty świadczenia usług. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i prawdziwość informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym za poniesioną przez użytkownika szkodę, lub utracone korzyści. Użytkownik korzysta z informacji zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność.
 6. W zakresie dozwolonym prawem Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania systemu informatycznego wynikające z nieuprawnionych działań użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.
 7. Zawartość Serwisu, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest niedozwolone.
 8. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
 9. Korzystanie z zasobów zamieszczonych w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 10. RODO – Wypełnienie obowiązku informacyjnego
  1. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
  2. W związku z tym informuję, że przetwarzam dane osobowe zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Szczegółowe informacje zawarte są w Klauzuli Informacyjnej RODO mieszczą się w Serwisie w zakładce RODO. 
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisie zostały określone w Polityce prywatności i polityce cookie mieszczącej się w Serwisie w zakładce Polityka prywatności i polityka cookie.
 12. Regulamin wchodzi w życie w dn. 17.10.2020 r.